Information och kontakt

Hamnen / klubbens namn:

Gävle motorbåtsklubb 

Hamnens lokalisering Gävlebukten:

Gräsharen position,
N 60º43'17" E 17º19'28" 

Adress:

Gävlemotorbåtsklubb
Milbovändan 1A
806 48 Gävle 

Uppgiftslämnare:

Ove Svahn
Högbov 403
81192 Sandviken
Tel: 026-21 70 18
Mobil 073-070 59 07
ove.svahn@gmail.com

Swish och Bankgiro:

GMBK Swish 123 626 69 69
GMBK bankgiro 5712-8035

Web-ansvarig

Linda Swedén
Tel: 0722-182829
lindastrom74@gmail.com

Person som kan kontaktas rörande den dagliga verksamheten:

Ordf. Ove Svahn
026-21 70 18, 0073-070 59 07
Kassör Anneli Westlund
070-8707067
Sek. Lena Roos
070-714 56 15
Vakt. Kjell Hellström
070-603 12 59
Ungdomsansvarig:
Lena Roos, Kjell Hellström, Beatrice Svahn, Marcus Samuelsson